EGE ÜNİVERSİTESİ

Ege Meslek Yüksekokulu

Staj / Endüstriye Dayalı Öğretim Duyurusu

Değerli öğrencimiz;

Ege Üniversitesi Senatosu’nun, 30.04.2020 tarihli ve 12 sayılı toplantısında alınan 3.karar kapsamında; Yeni Koronavirüs (Covid) 19 salgını nedeniyle, 2019 – 2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemizde öğrenim gören tüm öğrencilerin staj / uygulama eğitimlerinin, uzaktan öğretim yöntemi ile ödev, proje ya da uygulama dosyası vb. etkinlikler olarak hazırlatılarak yapılmasına, karar verilmiştir.
 

Zorunlu stajını (Endüstriye Dayalı Öğretim I/ Endüstriye Dayalı Öğretim II) "Ege Üniversitesi Senatosu’nun, 30.04.2020 tarihli ve 12 sayılı toplantısında alınan 3.karar kapsamında" yapmak isteyen öğrenciler için EMYO 'nun ilgili programlarınca EGEDERS kapsamında  1 adet Staj (Endüstriye Dayalı Öğretim I/ Endüstriye Dayalı Öğretim II) dersi tanımlanmıştır. Staj çalışması yapmak isteyen öğrencilerin staj/stajlar için hazırlayacakları etkinliklerin belirlenmesi amacıyla en kısa sürede kayıtlı olduğu programın koordinatörü ile irtibata geçmesi ve EGEDERS 'te ilgili program koordinatörü tarafından tanımlanan derse isimlerinin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda hazırlanacak staj etkinliklerinin (1 sınıf öğrencileri için tek dosya, 2. sınıfta olan ve mezuniyet aşamasındaki öğrencilerinde iki dosya olarak)  14 Temmuz 2020 tarihine kadar EGEDERS 'de tanımlanan staj (endüstriye dayalı eğitim) dersine yüklenmesi veya program koordinatörünüze  gönderilmesi gereklidir. Aksi takdire staj etkinlik raporunu geç gönderen veya staj için başvuru yapmayan öğrenciler staj/stajlarından başarısız sayılacaktır. 
 

Ayrıca, ilgili yönerge gereği "azami öğrenim süresi sonunda stajlar da başarısız ders olarak" değerlendirilmektedir. Bu nedenle  tek ders sınavı, (sadece bu döneme mahsus üç ders sınavı)  kayıt silme ve mezuniyet işlemlerinizde sorun yaşamamanız için staj işlemlerinizi 14 Temmuz 2020 tarihine kadar tamamlamanız önemle rica olunur.