Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ege Meslek Yüksekokulu

Kayıt Yenileme Hakkında

EGE ÜNİVERSİTESİ

EGE MESLEK YÜKSEKOKULU

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

KAYIT YENİLEME/ DERSLERE KAYITLANMA DUYURUSU

 

1- Öğrencilerimizin 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı KAYIT YENİLEME/DERS KAYITLANMA işlemleri 19.10.2020 – 25.10.2020 tarihleri arasında Ege Bilgi Yönetim Sistemi, obys.ege.edu.tr adresi üzerinden yapmaları gerekmektedir. Ders kaydını tamamlamayan öğrenciler DERSLERE DEVAM EDEMEZ ve SINAVLARA GİREMEZ.

2- Kayıt Yenileme/Derslere Kayıtlanma işlemleri esnasında, öğrencilerin öncelikle varsa alt sınıftan başarısız oldukları ve alt sınıftan sorumlu olup hiç almadıkları dersler ile öğretim programının bulunduğu sınıfa zorunlu ve seçmeli derslere kayıt olmaları gerekir.

3- İlk kez alınan derse devam zorunluluğu bulunduğundan, ders çakışmasına meydan vermemek için, HAFTALIK DERS PROGRAMLARI’ nın dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

4- FD notu ile başarısız kalınan dersler tekrar alındığında devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu derslerin sınavlarına girme zorunluluğu bulunmaktadır.

5- Derslere kayıtlanmada AKTS kredileri dikkate alınır. Bu kapsamda Eğitim Planları her yarıyıl için 30 AKTS olacak şekilde düzenlenmiştir.

6- Düzenli öğrenciler için bir yarıyılda alınacak derslerin AKTS kredileri toplamı 30’dur.

7- Düzensiz öğrenciler  için bir yarıyılda alınacak derslerin AKTS kredileri toplamı Danışman onayı ile 42’ye (staj hariç) kadar yükseltilebilir veya 1/3 oranında azaltılabilir. Mezun durumuna gelen son sınıf öğrencilerinin 42 AKTS alabilme sınırının arttırılması, en çok üç ders eklenecek şekilde Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır (bu işlem ekle-sil haftasında öğrencilerin dilekçe vermeleri suretiyle yapılmaktadır).

8- Bir dersin yarıyıl sonu sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki yarıyılda öncelikle alt sınıftan başarısız olduğu dersleri almak zorundadır. Öğrenciler devamsız veya uygulamadan başarısız olduklarından, tekrar aldıkları dersleri ilk alışları gibi sayılır.

9- FF (devamsız) notu alınan bir ders ilk kez alınan bir ders ile çakışıyorsa, öğrenci FF notu ile kaldığı dersi almak zorundadır (çakışan yeni dersin alınmaması gerekir).

10- Ortalaması 1,80’nin altında olan öğrenciler üst sınıftan ders alamaz, bu öğrenciler alttan başarısız dersleri ile not yükseltmek amacıyla başarılı oldukları derslerini tekrar alabilirler.

11- Tamamlanan tüm işlemlerden sonra öğrencilerimizin yazdır butonunu kullanarak birer çıktı almaları ve danışmanlarına onaylatmaları çok önemlidir. İleride herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda öğrencilerimizin bu çıktıları ibraz edemedikleri durumda sistemdeki kayıtlar esas alınacaktır.

12- Katkı payı/kredi başına ücret görüntüleme: 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Üniversitemizde normal öğrenim süresinde öğrenime devam eden örgün öğretim öğrencileri katkı payı (harç) ve kredi başına ücret ödemeyeceklerdir. Bu öğrenciler dışındakiler (normal öğrenim süresi (2 yıl) içinde mezun olamayan öğrenciler) ve ikinci öğretim öğrencileri yatırılması gereken katkı payı/kredi başı ücretine dair uyarı ile karşılaşacaklardır. Bu durumdaki öğrenciler, katkı payını/kredi başına ücretini HALK BANKASI’ nın tüm şubelerinden veya ATM’lerinden öğrenci harçları hesabına öğrenci numarası belirterek yatırdıktan sonra kayıt işlemlerine geçebileceklerdir.

13- 667 Sayılı KHK Kapsamında Üniversitemizden özel öğrenci olarak ders alan öğrencilerin, kayıt yenileme işlemlerini Üniversitemiz Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirebilmeleri için ücretlerini yerleşmiş oldukları Yükseköğretim kurumuna yatırmış olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin yatırmış oldukları ücretlere istinaden ders kayıt hakkının bulunup bulunmadığı yerleşmiş oldukları üniversite tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bilgi sistemi (YÖKSİS) üzerinden özel öğrenciler için hazırlanmış yeni modüle girilmek suretiyle yapılmaktadır. Öğrenci ücretlerini yatırmış olmasına karşılık ders kayıt hakkının bulunmaması durumunda yerleşmiş olduğu Üniversite ile ivedi olarak irtibata geçerek, sorunun düzeltilmesini sağlamakla yükümlüdür. Ders kayıt hakkı bulunmayan öğrenciler kayıt yenileme işlemini gerçekleştiremeyeceklerdir.

14- 667 Sayılı KHK ile ÖSYM ve Yurtdışı kontenjanı kapsamında yerleşen öğrenciler de kayıt yenileme işlemlerini Üniversitemiz Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştireceklerdir. İlgili dönem ücreti / taksiti ile varsa geçmiş dönemlere ait ücretlerini / taksitlerini yatırmamış olan öğrenciler ücretlerini / taksitlerini ödemeden ders kayıt işlemlerini gerçekleştiremez.

15- Kayıtlarla ilgili açıklamalar http://oidb.ege.edu.tr internet adresinde “Duyurular” başlığı altında ilan edilmiştir.

16- Ekle-Sil haftası 02.11.2020-08.11.2020 tarihleri arasındadır.

2020-2021 Öğretim Yılında öğrencilerimize başarılılar dileriz.