Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ege Meslek Yüksekokulu

EGE MESLEK YÜKSEKOKULU TARİHÇE

 

 

TARİHÇE:

            Ege Meslek Yüksekokulu 1984 yılında eğitim öğretim hayatına başlamış, 1989 yılında Dünya Bankası II.Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamına dahil olmuş, bu proje kapsamında hızlı bir gelişme göstermiştir.

             Mesleğini en iyi bir biçimde uygulayarak bilgi ve beceri düzeyleri yüksek, uluslararası rekabet gücüne sahip tekniker ve meslek elemanı yetiştirme hedefindedir. Ege Meslek Yüksekokulu; Birinci Öğretimde 26, İkinci Öğretimde 19 olmak üzere toplam 45 programda öğretime devam etmektedir.  

                Okulumuzda hedef; özgür düşünceli üretken ve takım halinde çalışabilen nitelikli teknikerler yetiştirmektir. Bu doğrultuda eğitimde insanı ön planda tutarak, bilgiye ulaşmayı bilen, mesleğini sevdiren, çevreye duyarlı ve iş disiplinine sahip teknikerler etiştirmeyi ilke edinmektedir.