Çerez Örnek
canlı destek

TARİHÇE

Tarihçe

Ege Meslek Yüksekokulu 1984 yılında eğitim öğretim hayatına başlamış, 1989 yılında Dünya Bankası II.Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamına dahil olmuş, bu proje kapsamında hızlı bir gelişme göstermiştir. Mesleğini en iyi bir biçimde uygulayarak bilgi ve beceri düzeyleri yüksek, uluslararası rekabet gücüne sahip tekniker ve meslek elemanı yetiştirme hedefindedir. Ege Meslek Yüksekokulu; Örgün Öğretimde 26 programda öğretime devam etmektedir.  

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ