canlı destek

Basım ve Yayın Teknolojileri Hakkımızda

EGE MESLEK YÜKSEKOKULU

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ

Kuruluş

Basım ve Yayın Teknolojileri programı, 1984 yılında Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan ilk 5 programdan biri olarak “ Matbaacılık” programı adı altında kurulmuştur. 2002 yılından itibaren Ege Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü’ne ait binanın üst katında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Program mezunları Basım-Yayın Teknikeri ( matbaa teknikeri) unvanı almaktadır

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Basım Yayın Teknolojileri Programına; üniversite sınavı ile Ticaret Meslek Liselerinin Bilgisayar, Web Tasarımı ve Ağ İşletmenliği bölümlerinden ve Endüstri Meslek Liselerinin programımız eğitimi ile doğrudan ilgili Baskı, Matbaa, cilt, Gazetecilik, Grafik Tasarımı vb. bölümlerden öğrenci kabul edilmektedir. Yüksek Öğrenim Kanunu’na göre Basım Yayın Teknolojileri Programı'na . Baskı (Ofset Baskı-Tipo Baskı) / Cilt ve Serigrafi / Ciltleme ve Serigrafi/ Dizgi / Fotoğraf ve Klişe / Fotoğrafçılık / Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf ve Grafik/ Grafik / Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Klasik Ciltçilik, Matbaa / Matbaacılık, Ofset Baskı / Ofset Baskı Serigrafi / Reprodüksiyon ve Klişe / Tasarım Teknolojisi / Tasarım ve Teknolojisi / Tipo Baskı / Tipo Baskı Serigrafi / Bilgi İşlem / Bilgisayar / Bilgisayar Donanım / Bilgisayar İşletimi / Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği / Bilgisayar Programcılığı / Bilgisayar Yazılım / Bilişim Teknolojileri / Fotoğrafçılık / Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf ve Grafik, Grafik / Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Resim (Anadolu Kız Meslek L. / Kız Meslek L.), Sanat ve Tasarım, Tasarım ve Teknolojisi / Tasarım Teknolojisi, Uygulamalı Resim (Anadolu Kız Meslek L. / Kız Meslek Lisesi),

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal,non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Basım yayın teknolojileri Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. 

Program Profili

Basım yayın Teknolojileri Programı'nda öğrenim gören öğrenciler, teori derslerini Ege Meslek Yüksekokulu dersliklerinde ve uygulamalarını ise E.Ü. Basımevi Müdürlüğü atölyelerinde yapmaktadırlar. Öğrenci profilinin % 20'i meslek lisesi % 80 'i ise Ticaret meslek lisesi çıkışlı öğrenciler oluşturmaktadır. Programın toplam öğrenci kontenjanı (örgün öğretime 40 + ikinci öğretime 40) 80 öğrencidir.

Mezunların İstihdam Profilleri (Örneklerle)

Mezunlarımız Basım yayım ve Basın-Yayın sanayi'nin aşağıda listesi verilen birçok alanında iş bulabilmektedirler. - Basım- Yayım sanayi, (Etiket Baskı, Ofset baskı, Tifdruk baskı, Flesko Baskı, Serigrafi Baskı, Dijital baskı, Tampon Baskı, Hologram Baskı, Tekstil Baskı Sanayi ) - Basın- Yayın Sanayi, - Esnek Ambalaj Sanayi, - Kağıt-Karton Ambalaj Sanayi, - Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi, - Oluklu Mukavva Sanayi, - Teneke Ambalaj Sanayi, - Reklam Sanayidir. Bu ana sektörlerin alt gruplarına ait birçok meslek dalı da bulunmaktadır. (Yardımcı Malzeme Üreticileri, Matbaa Malzeme Tedarikçileri, Masaüstü Yayıncılık Sektörü, Makine Üreticileri, Merdane Üreticileri, Filmciler, Pantograf ve Mühürcüler, Selofan ve Lakçılar, Kutu Kesimciler, Bıçakçılar, Ciltçiler,… vb.) Mezunlarımız; Makine operatörü, Müşteri temsilcisi, Pazarlama, Kalite kontrol, Grafiker olarak çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile çeşitli üniversitelerin Halkla İlişkiler, Görsel Tasarım, Gazetecilik, Güzel sanatlar fakültelerinin Grafik,Resim,Radyo- Televizyon, ciltcilikbölümlerine ve egitim Fakültelerinin Grafik öğretmenliği,Matbaa Öğretmenliği bölümlerine geçiş yapabilmektedir.

Sınavlar Ölçme Ve Değerlendirme

Programda ölçme ve değerlendirme sisteminde; her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı olarak bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Sınavlar yazılı yapılmaktadır. Bazı derslerde dersin öğretim elemanı ders gereksinimine göre iki ara sınav veya ara sınava ek olarak birkaç tane kısa sınav da yapabilmektedir. Bazı derslerde ise, ara sınava ek olarak ders kapsamında proje verilmektedir. Uygulaması olan derslerde, öğrenciler dönem boyunca devam ettikleri uygulamalardan dönem sonunda sınava alınmaktadır. Uygulama sınavından "Başarılı" olan öğrenciler dönem sonu sınavlarına girmeye hak kazanırken, uygulama sınavından "Başarısız" olan öğrenciler dönem sonu sınavlarına giremezler ve uygulamadan başarısız oldukları için, dersten "Devamsız" kabul edilerek gelecek yıl dersi ve uygulamasını tekrar etmek zorunda kalırlar. Derslerin başarı notu hesaplamasında yıl içi not ortalamasının % 40'ı, yılsonu notunun ise % 60'ı alınmaktadır. Öğrencilerin bir üst sınıf dan ders alabilmeleri için 1. yıl AGNO ortalamasının 1.80' den büyük olması ve mezun olabilmesi için bütün derslerden başarılı olmalı ve AGNO ortalaması en az 2.00 olması gerekmektedir. Bütün derslerde devam mecburiyeti vardır, dönem içinde bir derse %30 oranında katılmayan öğrenci devamsızlıktan kalır.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek "Başarılı" olmak ve AGNO 'sunun en az 2.00 olmak zorundadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında zorunlu olan 2 defa [EDÖ I & EDÖ II] "30" iş günü [ toplam 60 iş günü]işletme stajlarını da tamamlayarak staj sınavından "Başarılı" olmak zorundadırlar

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e_öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatör)

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ: Öğr.Gör. Harun PARLAK;

İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Kampüsü, Ege Meslek Yüksekokulu Basım Yayın Teknolojileri Programı 35100 Bornova – İZMİR;

TELEFON : +90 232.311 51 11 - FAKS : 232 388 75 99;

E-POSTA : harun.parlak@ege.edu.tr

Bölüm Olanakları

Programımız uygulama dersleri için kendi atölyesine sahip olmayıp mesleki derslerin uygulamarı için E.Ü. Basımevi müdürlüğünün imkanlarından ve atölyelerinden yararlanmaktadır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ