Çerez Örnek
canlı destek

Endüstriyel Kalıpçılık Hakkımızda

Kuruluş

Endüstriyel Kalıpçılık Programı, Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2003-2004 Eğitim Öğretim yılı başında örgün ve ikinci eğitim olarak açılmıştır.

Kazanılan Derece

Ön lisans diploması ve “Endüstriyel Kalıpçılık Teknikeri” ünvanı verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM sınavı ile kayıt yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal,non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Endüstriyel Kalıpçılık Programı örgün ve ikinci öğretimde eğitim vermektedir. Programda Sayısal ve Mesleki dersler ağırlıklıdır. Programın eğitim planına göre, öğrenciler ortaöğretimde aldıkları Temel ve Mesleki dersleri pekiştirmekte, Kalıpçılık Mesleği açısından bilgi ve tecrübelerini artırmaktadırlar. Mesleğin teorilerini, atölye uygulamalarında çalışarak güçlendirip, Ekip çalışması anlayışını geliştirmektedirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ÖSYM sınavı ile programımıza kayıt yaptırabilirler. Programa yerleşebilmek için geçerli alan "Sayısal" olarak belirlenmiştir.

Program Profili      

Endüstriyel Kalıpçılık Programı'nda öğrenim gören öğrenciler, teori ve uygulama derslerini Ege Meslek Yüksekokulu derslik ve atölyelerinde almaktadır. Öğrenci profilinin % 100'ü Teknik ve Meslek lisesi çıkışlı öğrenciler oluşturmaktadır. Programın toplam öğrenci kontenjanı (örgün öğretime 40 + ikinci öğretime 40) 80 öğrencidir.

Mezunların İstihdam Profilleri (Örneklerle)

Program mezunlarının istihdam alanları; Kalıp fabrikaları,Kalıp yedek parçası üreten ve pazarlayan işletmeler,Kalıp bakım atölyeleri, Kalıp tasarım firmalarıdır ( ULUSAL KALIP ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ ( UKUB ) , www.ukub.org.tr internet adresinden istihdam ile ilgili daha net bilgi sahibi olabilirsiniz.). Mezunlar özel sektörde istihdam edilebildikleri gibi, kendi iş yerlerini de kurabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile ilgili alanlarda lisans eğitimine devam edebilmektedir.

Sınavlar Ölçme Ve Değerlendirme

E.Ü. Yönetmelikleri çerçevesinde, her ders için ayrı ayrı yazılı-uygulamalı değerlendirmeler yapılır. Uygulama sınavından "Başarılı" olan öğrenciler dönem sonu sınavlarına girmeye hak kazanırken, uygulama sınavından "Başarısız" olan öğrenciler dönem sonu sınavlarına giremezler ve uygulamadan başarısız oldukları için, dersten "Devamsız" kabul edilerek gelecek yıl dersi ve uygulamasını tekrar etmek zorunda kalırlar. Derslerin başarı notu hesaplamasında yıl içi not ortalamasının % 40'ı, yıl sonu notunun ise % 60'ı alınmaktadır. Öğrencilerin bir üst sınıfdan ders alabilmeleri için 1. yıl AGNO ortalamasının 1.80' den büyük olması ve mezun olabilmesi için bütün derslerden başarılı olmalı ve AGNO ortalaması en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

4 Yarıyılda toplam 120 AKTS (ECTS) lik dersten ve EDÖ ( stajlardan ) başarılı olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e_öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatör)

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ: Öğr.Gör. Niyazi GÖKÇEN

İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Kampüsü, Ege Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık Programı 35100 Bornova - İZMİR

TELEFON : +90 232.311 4029 - FAKS : 232 388 75 99

E-POSTA : niyazi.gokcen@ege.edu.tr

Bölüm Olanakları

Endüstriyel Kalıpçılık Programı'nda öğrenim gören öğrenciler, derslerin teorilerini dersliklerde, uygulamalarını ise Ege Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Kalıp Atölyesinde gerçekleştirmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ