canlı destek

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Hakkımızda

Kuruluş         

İklimlendirme ve Soğutma Programı 1995 yılında YÖK- Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında örgün öğretim olarak eğitime başlamıştır. Program 2003 yılında sınavsız geçiş ile öğrenci almış, örgün ve ikinci öğretim olarak eğitim vermeye devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Ön lisans diploması ve “İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri” ünvanı verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM sınavı ile

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal,non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

YOK

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İklimlendirme Soğutma Teknolojisi Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmek için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim program mezunu olmaları gerekmektedir. Bu programlar dışında kalan öğrenciler programa üniversite seçme sınavı ile yerleştirilebilir.

Program Profili

Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. İklimlendirme ve soğutma sektörünün ihtiyacı olan ilgili sistemlerin tasarımını ve fonksiyonlarını gerçekleştirebilecek, aynı zamanda sistemlerin işletim, bakım ve onarımlarını yapabilecek, nitelikli ara teknik eleman yetiştirmektir. Bu elemanlar; işletmelerin ve işletmelerde kullanılan alet ve cihazların donanımı, montajı, kullanımı, bakımı ve onarımı alanında çalışacak, üst yönetim ile üretim kademeleri arasındaki iş akışını düzenleyecek gerekli ara teknik eleman yetiştirilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (Örneklerle)

İklimlendirme ve Soğutma sektörün ihtiyacı olan ilgili sistemlerin tasarımını gerçekleştirerek montajı, kullanımı, bakımı ve onarımı alanında çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Dikey geçiş sınavı (DGS) ile fakültelerin Makine Mühendisliği veya Enerji ve Tesisat öğretmenliği bölümlerine geçebilmektedirler. Ayrıca Anadolu Üniversitesi, açık öğretim fakültesinin değişik bölümlerinde lisans tamamlayabilmektedirler

Sınavlar Ölçme Ve Değerlendirme

Yarıyıl sınavlarında alınan notun % 40 ile yıl sonu (final veya bütünleme) notunun % 60 ının kümülatif toplamı 60 puan ise öğrenci o dersten başarılı olur. Uygulamalı derslerde yapılan uygulamalar ve/veya uygulama sınavlarından başarılı olmak koşulu ile o dersten yıl sonu sınavına girebilme hakkı elde edilir. Uygulamadan başarısız olunan ders tekrar devamı ile alınmak ve uygulamadan başarılı olunmak zorundadır. Derslerin özelliğine göre verilen ödevler , yapılan deney ve uygulamalar sadece yarıyıl (vize) notlarına etki eder. Daha detaylı bilgi her derse ait ders programları içinde mevcuttur. Öğrencilerin bir üst sınıflan ders alabilmeleri için 1. yıl AGNO ortalamasının 1.80' den büyük olması ve mezun olabilmesi için bütün derslerden başarılı olmalı ve AGNO ortalaması en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

4 Yarıyılda toplam 120 AKTS (ECTS) lik dersten ve EDÖ ( stajlardan ) başarılı olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e_öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatör)

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ: Öğr.Gör. İbrahim KARAÇAYLI

İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Kampüsü, Ege Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Programı 35100 Bornova - İZMİR

TELEFON : +90 232 311 30 73 - FAKS : 232 388 75 99

E-POSTA : ibrahim.karacayli@ege.edu.tr

Bölüm Olanakları

İklimlendirme ve Soğutma programında eğitim gören öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmek ve bu konuda proje üretmelerini sağlayabilecek bir laboratuar bulunmaktadır. Dünya Bankası desteği ile kurulmuş olan laboratuar 400 m2 kapalı alana sahip olup, laboratuarda bulunan cihazları şunlardır : A.Temel Soğutma Deney Cihazı B.Ticari Soğutma Deney Cihazı C.Mekanik Isı Pompası Deney Cihazı D.Bilgisayar Destekli İklimlendirme Deney Cihazı E.Soğutma Arıza Bulma Deney Cihazı (5 arıza) F. Soğutma Lâboratuar Deney Cihazı G. Karışım Havalı İklimlendirme Deney Cihazı H. Soğutma Kulesi Deney Cihazı J. Elektrik Arıza Bulma Deney Cihaz K. Soğutma Arıza Bulma Deney Cihazı (25 arıza)

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ