Çerez Örnek
canlı destek

İşletme Yönetimi Hakkımızda

Kuruluş         

            Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1984 yılında örgün öğretim olarak İşletmecilik adı altında açılan program 2002 yılından itibaren İşletme adı altında eğitim öğretime devam etmiştir. 2004 yılında da ikinci öğretim açılmıştır. Program 2010 yılında İşletme Yönetimi adını almıştır.

Kazanılan Derece                                                  

Ön lisans diploması ve “İşletme Meslek Elemanı” ünvanı verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM sınavı ile

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal,non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

YOK

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İşletme Yönetimi Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezunu olmaları gerekmektedir. Bu programlar dışında kalan öğrenciler programa üniversite seçme sınavı ile yerleştirilebilir.

Program Profili

Programın öğrenci kontenjanı 40’tır. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu meslek lisesi mezunları oluşturur. Programın eğitimi örgün eğitim ve ikinci öğretim şeklindedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (Örneklerle)

İşletmelerin idari ve muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının idari ve muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Dikey geçiş sınavı (DGS) ile Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme, İktisat, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar Ölçme Ve Değerlendirme

Yarıyıl sınavlarında alınan notun % 40 ile yıl sonu (final veya bütünleme) notunun % 60 ının kümülatif toplamı 60 puan ise öğrenci o dersten başarılı olur. Uygulamalı derslerde yapılan uygulamalar ve/veya uygulama sınavlarından başarılı olmak koşulu ile o dersten yıl sonu sınavına girebilme hakkı elde edilir. Uygulamadan başarısız olunan ders tekrar devamı ile alınmak ve uygulamadan başarılı olunmak zorundadır. Derslerin özelliğine göre verilen ödevler , yapılan deney ve uygulamalar sadece yarıyıl (vize) notlarına etki eder. Daha detaylı bilgi her derse ait ders programları içinde mevcuttur. Öğrencilerin bir üst sınıflan ders alabilmeleri için 1. yıl AGNO ortalamasının 1.80' den büyük olması ve mezun olabilmesi için bütün derslerden başarılı olmalı ve AGNO ortalaması en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

4 Yarıyılda toplam 120 AKTS (ECTS) lik dersten ve EDÖ ( stajlardan ) başarılı olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e_öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatör)

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ : Öğr. Gör. Ebru TEKİN;

İLETİŞİM: Ege Üniversitesi Kampüsü Ege Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı 35100 Bornova–İzmir ;

TELEFON NUMARASI : 0232 311 30 73  FAKS NUMARASI : 0 232 388 75 99;

E–POSTA : ebru.tekin@ege.edu.tr

Bölüm Olanakları

Ege Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki derslikler, bilgisayar laboratuarları ve kütüphane.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ