Çerez Örnek
canlı destek

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Programı Hakkımızda

Program Tanıtımı

Kuruluş

      Meyve Sebze İşleme Teknolojisi Programı; Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde Dünya Bankası desteği ile Gıda Teknolojisi Programı’nın ardından 1985 yılında kurulmuştur. Programın ilk öğretim elemanı Dünya Bankası desteği ile İngiltere’de dil ve meslek eğitimine gönderilmiştir. Programda eğitim, Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde devam etmektedir. Meyve Sebze İşleme Teknolojisi Programı; Meyve Sebze İşletmelerinde ara eleman gereksiniminin karşılanması için Gıda Bilimi ve Teknolojisi konusunda, meyve-sebze ürünlerine ağırlık verilerek bilgilendirilip, pratik kazandırılmış teknik eleman eğitimini amaçlamaktadır. Gıda sanayiinde meyve sebze işleme sektörüne vasıflı işgücü sağlamak, gençlere üretim elemanı ile yönetici durumunda bulunan meslek elemanları arasında ara kademe gücü olarak kabul edilen teknikerlik düzeyinde eğitim vermektedir. Programın temel amaçlarından biri de; öğrencilere meslek kazandırmanın yanı sıra, özel ve iş hayatlarında başarılı olabilmeleri için, onları günümüz koşullarına en iyi şekilde hazırlamaktır. Programda sanayiye yetiştirilen ara elemanlarını niteliklerinin artırılması amacı ile ders programı ve içerikleri sanayinin gereksinimlerine göre belirli aralıklara değiştirilmekte ya da güncellenmektedir. Meyve Sebze İşleme Teknolojisi Programı; nitelikli personel eğitimi verilen bir önlisans programıdır.

Kazanılan Derece:  Program mezunları Meyve Sebze İşleme Teknikeri unvanı almaktadır.

Program Süresi: 2 Yıl , 4 Yarıyıl

Toplam Kredi: 120 AKTS

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) Göre Programın Düzeyi: TYYÇ-5

ISCED-F Kodu

Kabul Ve Kayıt Koşulları

      Programda eğitim teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programa, meslek lisesinden ve üniversite sınavı ile yerleştirme yapılmaktadır. Yüksek Öğrenim Kanunu’na göre Programa sınavsız geçiş yapacak orta öğrenim alanları: Ağırlama ve Gıda Teknolojisi; Besin Endüstrisi; Besin Endüstrisi-İşleme; Besin Kontrol ve Analizleri; Beslenme ve Ev Yönetimi; Besin Teknolojisi Gıda Kontrol ve Analizleri; Besin Teknolojisi Kurum Beslenmesi; Besin Teknolojisi; Besin Teknolojisi Besin Kontrol ve Analizleri; Değirmencilik; Ev Yönetimi; Ev Yönetimi ve Beslenme; Gıda Kontrol ve Analizleri; Gıda Teknolojisi; Kurum Beslenmesi'dir.

Önceki Öğrenmenin (Formal, In-Formal, Non-Formal) Tanınması Hakkında Kurallar

     Programda örgün öğretimde eğitim vermektedir ve eğitimi sayısaldır. Program öğrencileri ortaöğretimde aldıkları bilgileri geliştirir ve ileri düzeyde görürler. Meslek lisesi mezunları aldıkları mikrobiyoloji, gıda laboratuarı ve gıda analizleri gibi dersleri üniversite bazında görmektedir. Programda mesleki dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Uygulamalı dersler laborautar veya saha çalışması olarak yapılmaktadır. Amaç öğrencinin uygulama ile teorik bilgileri karşılaştırmasını sağlamak ve el becerisi ile ekip çalışmalarını güçlendirebilmektir. Sosyal dersler teorik olarak işlenmektedir. Ancak insan ilişkilerine dayanan sosyal dersler hem teorik hem uygulamalı olarak örneklerle verilmektedir. Eğitim süresince öğrencilere mesleki ve sosyal projeler verilmektedir. Böylece öğrencilerin sistem kurabilme, kontrol edebilme, ekip çalışması ve iş analizi yapabilme ile sosyal sorumluluk bilinçlerinin artmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları Ve Kuralları

     Meyve Sebze İşleme Teknolojisi Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmek için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim program mezunu olmaları gerekmektedir. Bu programlar dışında kalan öğrenciler programa üniversite seçme sınavı ile yerleştirilebilir. Programa yerleşmek için, mevcut alan 2011–2012 eğitim–öğretim yılından itibaren "sayısal" olarak belirlenmiştir.

Program Profili

     Programın öğrenci kontenjanı 40’tır. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu düz lise mezunları oluşturur. Programda teorik dersler Ege Meslek Yüksekokulu’nda, uygulamalı dersler ise, Ege Meslek Yüksekokulu ile Gıda Mühendisliği Bölümü’nde yapılmaktadır. Programın laboratuar olanakları diğer gıda programları ile ortaktır. Programın eğitimi örgün eğitimdir. Programda ders veren öğretim elemanları Ege Meslek Yüksekokulu, Gıda Mühendisliği Bölümü, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu ve sanayi gelmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (Örneklerle)

      Program mezunları kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmektedir. Kamuda çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı en az 70 puan olmalıdır. Bundan sonra devletin ihtiyacı olak birimlere yerleştirilebilirler. KPSS puanı 85–90’dan büyük olursa, mezunların yerleştirilmesi için avantaj oluşturur. Mezunlar özel sektöre “sorumlu müdür” olarak çalışabilir. Mezunların makine gücü 60 BG’den faha küçük gıda işletmelerinde sorumlu müdür olarak imza yetkileri vardır. En fazla iki işletmede sorumlu müdür olabilirler. Mezunlar 60 BG’den daha büyük gıda işletmelerinde de çalışabilirler. Ancak bu durumda sadece işletme içinde imza yetkileri vardır. Mezunların istihdam alanları; meyve ve sebze ürünleri işleme fabrikaları (konserve, reçel, kuru gıda, salamura, zeytin, meyve suyu vb), satıcıları (hipermarket, bayi vb), analiz laboratuvarları, hazır yemek işletmeleri, otellerin yiyecek içecek bölümleri, vb'dir. Ayrıca mezunlar Halk Eğitim Merkezleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda sözleşmeli meslek öğretmeni olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

     Program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Gıda Mühendisliği'ne geçiş yapabilir. DGS sınavı ile Gıda Mühendisliği'ne geçiş yapan mezunlar ilk yıl mühendislik fark derslerini içeren intibak yılını okurlar. İntibak yılı bir yılda tamamlanır. Daha sonra derslerden başarılı olanlar 3. sınıfa devam ederler. Ayrıca mezunlar diplomaları ile doğrudan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’ne dikey geçiş yapabilirler. İlk yıl intibak yılıdır ve fark derslerini içerir. Dikey Geçiş Sınavı ile Mühendisliğe geçen mezunlar aynı anda Açık Öğretim Fakültesi’ne de devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme Ve Değerlendirme

     Programın ölçme ve değerlendirme sisteminde; her ders için bir ara sınav ve bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Bazı derslerde sınavlara ek olarak projeler verilmektedir. Teorik derslerin sınavları yazılı yapılır. Ancak uygulama derslerinin sınavları sözlü yapılır. Dönem boyunca uygulama derslerine devam eden öğrenciler, dönem sonunda uygulama derslerinden sözlü sınava alınır. Uygulama sınavından “başarılı” olan öğrenciler dönem sonunda final sınavına girmeye hak kazanırlar. Uygulama sınavından “başarısız” olan öğrenciler dönem sonunda final sınavına giremez. Gelecek yıl aynı derse tekrar devam etmek zorunda kalır. Vize notunun başarı notuna katkısı %40’dır. Final sınavının başarı notuna katkısı ise %60’dır.

Mezuniyet Koşulları

     Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam etmeli derek "Başarılı" olmak zorundadırlar. Buna ek olarak öğrenciler, eğitimleri için gerekli olan "30" zorunlu iş günü işletme stajlarını da tamamlamalı ve staj sınavından "başarılı" olmalıdırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, E-Öğrenme ): Tam Zamanlı

Adres Ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Koordinatörü : Doç.Dr.Nazan KAVAS;

İletişim : Ege Üniversitesi Kampüsü Ege Meslek Yüksekokulu Meyve Sebze İşleme Teknolojisi Programı 35100 Bornova–İzmir / Türkiye ;

Telefon Numarası: 0.232.311 20 78;

Faks Numarası: 0.232.388 75 99 ;

e-posta: nazan.kavas@ege.edu.tr

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ