canlı destek

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Hakkımızda

Kuruluş                  

            Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2002 yılında örgün öğretim ve ikinci öğrenim olarak Muhasebe adı altında açılan program 2010 yılından itibaren Muhasebe ve Vergi Uygulamaları adını almıştır.

Kazanılan Derece     

Ön lisans diploması ve “Muhasebe Meslek Elemanı” ünvanı verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM sınavı ile

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal,non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

YOK

Program Profili

Programın öğrenci kontenjanı 40 tır programdaki öğrencilerin çogunlugunu meslek lisesi mezunları oluşturur.Programın eğitimi örgün ve ikinci öğretim şeklindedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (Örneklerle)

İşletmelerin idari ve muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının idari ve muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Dikey geçiş sınavı (DGS) ile Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İktisat, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar Ölçme Ve Değerlendirme

Sınavlar ders geçme ve sınav yönetmeliklerine dersin özellikleri göz önüne alınarak teorik ve uygulamalı olarak yapılıp değerlendirilmektedir.  Vize notunun başarı notuna katkısı %40’dır. Final sınavının başarı notuna katkısı ise %60’dır. Öğrencilerin bir üst sınıflan ders alabilmeleri için 1. yıl AGNO ortalamasının 1.80' den büyük olması ve mezun olabilmesi için bütün derslerden başarılı olmalı ve AGNO ortalaması en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

4 Yarıyılda toplam 120 AKTS (ECTS) lik dersten ve EDÖ ( stajlardan ) başarılı olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e_öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatör)

Öğr.Gör.Canan YÜKÇÜ;

İLETİŞİM: Ege Üniversitesi Kampüsü Ege Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 35100 Bornova-İzmir ;

TELEFON: +90(232) 311 14 75  FAX: +90 232 388 75 99 ;

E-posta: canan.yukcu@ege.edu.tr

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ