canlı destek

EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

    Eğitim Öğretim Yönetmeliği

   2547 Sayılı Kanun

   2914 Sayılı Kanun

   (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak                           Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik) 

   

    Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atanma Kriterleri

    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

     190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

      Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ