canlı destek

Bilgisayar Programcılığı Hakkımızda

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Kuruluş

Bilgisayar Programcılığı 1989 yılında kurulmuş olup Dünya Bankası I. ve II. Endüstriyel Eğitim Proje'lerinde yer almıştır. 1996 yılında Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında açılan Bilgisayar Donanım Programı ile 2001 – 2002 yılında birleşerek Bilgisayar Programcılığı altında örgün ve II. öğretim olmak üzere eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Bilgisayar Programcısı ünvanı verilmektedir

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

 

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal,non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

YOK.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

YOK.

Program Profili

Bilişim sektörüne uyum sağlayabilecek bilgili, becerili ve iletişim olanaklarını iyi kullanabilen "Bilgisayar Programcısı " yetiştirilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (Örneklerle)

Mezunlarımız, Bilişim Sektörü olmak üzere ilişkili bütün sektörlerde yazılım, ağ, sistem yöneticisi ve donanım alanlarında istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği

Sınavlar Ölçme Ve Değerlendirme

Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü veya yazılı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Öğrencilerin bir üst sınıflan ders alabilmeleri için 1. yıl AGNO ortalamasının 1.80' den büyük olması ve mezun olabilmesi için bütün derslerden başarılı olmalı ve AGNO ortalaması en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve EDÖ stajlarını(4 haftalık 2 ayrı staj olacak şekilde) başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e_öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatör)

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ: Dr.Öğr.Üyesi Volkan SÖZERİ;

İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Kampüsü, Ege Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 35100 Bornova – İZMİR;

TELEFON : +90(232)311 14 72 - FAKS : 232 388 75 99;

E-POSTA : volkan.sozeri@ege.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ