Çerez Örnek
canlı destek

Elektrik Hakkımızda

ELEKTRİK

Kuruluş

1992-1993 Öğretim yılında açılan Elektrik Programı II. Dünya Bankası Projesi kapsamında kurulmuş olup, eğitim olanakları itibari ile ülkemizin sayılı programlarından biridir. Programımız Elektrik ve Elektronik alanında hemen hemen bütün deney ve uygulamaları yaptırabilecek imkanlara sahiptir. Mevcut öğretim elemanları da I. ve II. Dünya Bankası Projeleri kapsamında yurt dışı eğitimi almışlardır.

Kazanılan Derece

Mezun olan öğrencilerimize uluslar arası geçerliliği olan “Elektrik Teknikeri” ünvanlı diploma verilmektedir

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Elektrik Programına,  ÖSYM sınavında kayıt gerçekleşmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal,non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yok

Program Profili

Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Her türlü küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde, elektrik üretiminden tüketimine kadar görev yapabilecek gerekli ara teknik eleman yetiştirilmektedir. Programa her yıl, meslek lisesi ve düz lise çıkışlı 40 öğrenci kayıtlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (Örneklerle)

Mezun olan Teknikerlerimiz her sanayi kuruluşunda ve kamu sektörlerinde istihdam edilebilecek niteliktedir. Öğrencilerimiz mevcut eğitim programına göre almış oldukları zorunlu ve seçmeli derslerle Elektrik Teknikerine ihtiyaç duyulan bütün alanlarda çalışabilecek şekilde tam donanımlı olarak yetiştirilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile Mühendislik Fakülteleri, Teknoloji Fakülteleri ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik-Elektronik-Haberleşme Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir.

Sınavlar Ölçme Ve Değerlendirme

Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınavlar, proje ve/veya sunumlar üzerinden notlar verilir. Değerlendirme 4’lü kredi sistemine göre yapılır. Öğrencilerin bir üst sınıflan ders alabilmeleri için 1. yıl AGNO ortalamasının 1.80' den büyük olması ve mezun olabilmesi için bütün derslerden başarılı olmalı ve AGNO ortalaması en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Elektrik Programı öğrencilerinin mezuniyet için 4 sömestrde toplam 120 AKTS'lik ders alması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e_öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatör)

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ: Öğr.Gör. Ali Varsın KEMAHLIOĞLU;

İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Kampüsü, Ege Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı 35100 Bornova – İZMİR;

TELEFON : +90(232)311 25 22 - FAKS : 232 388 75 99;

E-POSTA : ali.varsin.kemahlioglu@ege.edu.tr

Bölüm Olanakları

Gerek yapılan projeler, ziyaretler ve gerekse mezun olan öğrencilerimizin aracılığı ile çok sayıda sanayi kuruluşu ve Ege Bölgesi Sanayi Odası gibi çeşitli oda ve derneklerle işbirliği içinde öğretim yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz Öğretim süreleri içinde toplam 40 iş günü olmak üzere Endüstriye Dayalı Öğretim (Staj) yapmaktadırlar. Bu konuda da pek çok özel ve kamu kuruluşundan destek alınmaktadır.

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ