Çerez Örnek

Gıda Teknolojisi Hakkımızda

Kuruluş         

GıdaTeknolojisi Programı; Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde Dünya Bankası desteği ile 1984 yılında kurulmuştur. Programda eğitim, Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde devam etmektedir. Gıda Teknolojisi Programı; gıda üretim tesislerinde ara eleman gereksiniminin karşılanması için teorik ve pratik bilgi ile donanımlı teknik eleman eğitimini amaçlayan örgün öğretimde eğitim veren dört yarıyıllı bir Meslek Yüksekokulu programıdır.

Kazanılan Derece

Ön lisans diploması ve “Gıda Teknikeri” ünvanı verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM sınavı ile

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal,non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

YOK

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

YOK

Program Profili

Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Her türlü gıda üretimi yapan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde, hammaddeden son ürüne kadar üretimin ve kalite kontrolünün her aşamasında ve görev yapabilecek gerekli ara teknik eleman yetiştirilmektedir. Programa her yıl, meslek lisesi ve düz lise çıkışlı 40 öğrenci kayıtlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (Örneklerle)

Mezunlar, gıda maddeleri işleyen tüm işletmelerde, üretim departmanında veya kimya, mikrobiyoloji, kalite kontrol ve Ar-ge laboratuarlarında görev almaktadırlar. Ayrıca, çeşitli kamu ve özel analiz laboratuarlarında, TÜBİTAK, Tarım İl Müdürlüğü, TSE laboratuarlarında görev almaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Dikey geçiş sınavı (DGS) ile Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümlerine veya Beslenme ve Diyetetik Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar Ölçme Ve Değerlendirme

Öğrencinin vize puanının %40'ı ve final puanının %60'ı toplanarak başarı notu belirlenir. Başarı notuna, ödev, proje, rapor ve quiz gibi bazı değerlendirme ölçütleri de etkilidir. Uygulamalı derslerde, uygulamadan başarılı olamayanlar final sınavına girme hakkını elde edememektedirler. Ayrıca, dersi tekrar aldığı zaman uygulamalara ve derslere davam zorunluluğu da söz konusu olmaktadır.Öğrencilerin bir üst sınıflan ders alabilmeleri için 1. yıl AGNO ortalamasının 1.80' den büyük olması ve mezun olabilmesi için bütün derslerden başarılı olmalı ve AGNO ortalaması en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

4 Yarıyılda toplam 120 AKTS (ECTS) lik dersten ve EDÖ ( stajlardan ) başarılı olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e_öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatör)

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ: Dr.Öğr.Üyesi Pınar BALKIR

İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Kampüsü, Ege Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi 35100 Bornova - İZMİR

TELEFON : +90 232 311 51 07 - FAKS : 232 388 75 99

E-POSTA : pinar.balkiri@ege.edu.tr

Bölüm Olanakları

Gıda Teknolojisi Programı, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim de vermektedir. Derslerin uygulamaları, Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ve gerekli alet, ekipman ve sarf malzemeleri ile donanımlı, Gıda Teknolojisi laboratuarı, Gıda Kimya laboratuarı, Gıda Mikrobiyolojisi laboratuarlarında ve Gıda pilot tesisinde yürütülmekte ve öğrenciler gıda maddelerinin üretimini görmekte ve bire bir analiz yapabilmektedirler.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ