canlı destek

Kimya Teknolojisi Hakkımızda

Kuruluş

Kimya Teknolojisi Programı 1996 yılında Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde Dünya Bankası  desteği ile kurulmuş ve aynı yıl örgün öğretim ile eğitim vermeye başlamıştır. Programa ait tüm dersler ve uygulamalar Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu derslik ve laboratuvarlarında sürdürülmektedir. Programın amacı kimya sektörüne ara eleman olarak çalışacak konusunda teorik ve uygulama olarak donanımlı, günümüz teknolojisi ve bilimsel bilgilere sahip teknikerler yetiştirmektir. Programın müfredatı, ders içerikleri ve laboratuvar uygulamaları teknolojik gelişmelere ve sanayinin ihtiyaçlarına göre gerekli güncellemeler yapılarak belirlenmektedir. 2004 yılında Kimya Teknolojisi Programının II. Öğretimi açılmış, 2020 yılında ise Ege Üniversitesi senato kararı ile kapatılmış, halen örgün öğretim ile eğitimine devam etmektedir.   

Kazanılan Derece

        Kimya Teknolojisi Programı mezunları “Kimya Teknikeri” unvanını almaktadır.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kimya Teknolojisi Programına ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçları taban alınarak,  tercih eden öğrenci adaylarının puan sıralamasına göre yerleştirme yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal,non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

YOK

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

YOK

Program Profili

Kimya sektöründe çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek analitik düşünme ve problem çözme becerilerine sahip, donanımlı “Kimya Teknikeri” yetiştirilmektedir.

                                            

Mezunların İstihdam Profilleri (Örneklerle)

Kimya Teknolojisi Programı mezunları kimya teknolojisinin kullanıldığı tüm işletmelerde (Kimya, Rafineri ve Petrokimya, Kağıt, Plastik, Kozmetik, Temizlik Ürünleri, Demir-Çelik, Çimento, Gıda, İlaç, Tekstil, Tarım) ve bu işletmelerin analiz, kalite kontrol, Araştırma Geliştirme laboratuvarları ile Kamu Personeli Seçme Sınavında yeterli taban puanı almak şartıyla tüm devlete bağlı kamu kurumlarında istihdam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Kimya Teknolojisi Programı mezunları Dikey Geçiş Sınavı başarı oranlarına göre Fen Fakültesi Kimya ve Biyokimya bölümlerine ve Mühendislik Fakültesi Kimya ve Çevre Mühendisliği lisans programı öğrencisi olarak yerleştirilmektedirler.

Sınavlar Ölçme Ve Değerlendirme

Kimya Teknolojisi Programında ölçme ve değerlendirme dönemlik her bir ders için 1 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme sınavı ile yapılmaktadır. Dersin içeriğine, teorik ve uygulama saatlerine göre, öğrencilere proje hazırlama ödevleri ve laboratuvarlarda deneyler yaptırılarak derslerin teorilerinin uygulamaları yaptırılmaktadır. Sınavların tümü yüz yüze yapılmaktadır. Ölçme Değerlendirme Doğrudan Değerlendirme Sistemi(DDS) ve Bağıl Değerlendirme Sistemi(BDS) ile yapılabilmekte, dersin içeriği ve öğrenci profili değerlendirilerek dersin öğretim elemanının kararı ile hangisinin uygulanacağına karar verilmektedir. Teorik ve uygulamalı derslere %70, laboratuvar derslerine %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrencilerin bir üst sınıftan ders alabilmeleri için, 1. Yıl AGNO ortalamasının 4.00 üzerinden 1.80 barajından büyük olması gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 4 dönemin tüm derslerinden ve Eğitime Dayalı Öğretim-1(EDÖ-1) ve EDÖ-2 zorunlu stajlarından başarılı olmaları, AGNO ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

 

Mezuniyet Koşulları

Kimya Teknolojisi Programından öğrencilerin mezun olabilmeleri için 4 yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve EDÖ stajlarını (20 işgünü 2 ayrı staj olacak şekilde) başarılı bir şekilde tamamlamış olmaları gerekmektedir. Stajlar 1. ve 2. sınıf sonunda yaz döneminde kimya teknolojisi ile ilgili alanlarda yapılmalıdır. Mezun durumunda olan ve devam zorunluluğu bulunmayan öğrenciler yaz dönemi dışında da staj yapabilmektedirler. 1.sınıf ders kredileri tamamlanmadan 2. Staj yapılamamaktadır.

 

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam Zamanlı

 

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatör)

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ: Öğr. Gör. Dr. Belkız ADIGÜZEL

İLETİŞİM: Ege Üniversitesi Kampüsü Ege Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi

Programı 35100 Bornova–İzmir

TELEFON : +90(232) 311 1461 - FAKS  : +90(232) 388 75 99

E–POSTA :belkiz.adiguzel@ege.edu.tr

 

Bölüm Olanakları

Kimya Teknolojisi Programı Dünya Bankası desteği ile kurulduğundan araç-gereç ve laboratuvar olanaklarına sahiptir. Laboratuvarlarda öğrencilerin eğitimine sunulan başlıca  alet ekipmanlar: Etüv, Kül fırını, Analitik Terazi, Rekraktometre, Hassas Terazi, Santrifüj, Manyetik karıştırıcı, UV Spektrofotometre, Rotary Evaporatör, Isıtma Banyosu, Piknometre, pH metredir. Özel sektör işletme stajı ve teknik geziler için destek vermektedir.

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ