EGE ÜNİVERSİTESİ

Ege Meslek Yüksekokulu

Ek Sınavlar Hakkında Duyuru!

EK SINAVLAR DUYURU !!! 31.05.2019

 

1.Hak      : 09-15 Eylül 2019

2.Hak      : 23-29 Eylül 2019

TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.

 

SON BAŞVURU TARİHİ : 02 Ağustos 2019

(Mesai Saati Bitimine Kadar) Başvurular Evrak Kayıt’a yapılacaktır.

 

EK SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME ===============>>>>

EK SINAV DİLEKÇE ÖRNEĞİ ===============>>>>


 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR !!!

 

1)  Dilekçe ile başvuruda bulunmak zorunludur. Dilekçeye Nüfus fotokopisi (Ehliyet kabul edilmez)

     ve Öğrenci İşleri Daire  Başkanlığı’ndan onaylı mezuniyet transkripti eklenecektir.

 

2)  2015 kayıtlı olup, azami öğrenim süresini (4 Yıl/8 Yarıyıl) dolduran  öğrenciler   başvurabilir.

 

3)  2015 kayıtlı olup, kayıt donduran öğrenciler Ek Sınavlara giremez.

 

4) Sadece Başarısız olunan derslerden sınav hakkı verilir. Devamsız, Lab’dan Başarısız ve daha önce

     hiç alınmamış derslerden sınav hakkı verilmez.

 

5) Dilekçe ile başvuruda bulunmayan veya dilekçe üzerinde adı, soyadı veya imzası olmayan

     öğrencilerin başvuruları dikkate alınmaz.

 

6) Son başvuru tarihi olan 02 Ağustos 2019 tarihinden sonra verilen dilekçeler işleme konulmaz.

 

7) Evrak Kayıt haricinde başka bir yere verilen dilekçeler hakkında sorumluluk kabul edilmez.

 

8) Sınavlar sonucunda 6 veya daha fazla dersten başarısız olan öğrencilerin kayıtları

     silinir. (Sınav hakkı verilmeyen  Devamsız, Lab’dan Başarısız  ve daha önce hiç alınmamış

     derslerle birlikte stajlar dahil 6 ders) EÜ Senatosu'nun 30.05.2019 tarih ve 7/8 sayılı kararı ile

     Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinin 23, Maddesinin 10/a maddesinde değişiklik yapılmıştır

 

9) 2018 Ek Sınavlarına başvuran öğrenciler 2019 Ek Sınavlarına giremezler.

 

Not: Dilekçe fotokopiden temin edilebilir.